måndag 31 augusti 2009

Cheops

Cheops var son till Snofru och Hetepheres under 4:e Dynastin, cirka 2500 f.Kr. Till skillnad från sin far minns man Cheops som en elak man och farao, troligen mycket orättvist. Denna lilla figurin är det enda överlevande porträtt av en stor byggnadsherre som satt stort avtryck på byggnadskonsten.

Cheops hade två Större Gemåler; Meritites & Henutsen. Cheops hade nio söner, en av dem, Djedefra, efterträdde honom. Han lyckades även få 15 döttrar, en av dem blev sm drottning, Hetepheres II.


Cheops kom till makten i 2o-års åldern. Han kom att regera i 23 år, menar Turin Listan. Manetho ger honom 63 år vid makten & Herodotus säger att han regerade i 50 år.

De lärda diskuterar men vi övriga kan nog dra den slutsatsen att han satt vid makten en längre tid och det var nog en förutsättning för att Cheops pyramiden i Giza, ett av världens sju underverk, skulle hinna bli färdigbyggd.

För övrigt kan jag berätta att den arkitekt som Cheops använde sig av var hans egen kusin och visir ( rådsherre ).


Det är också troligt att han ledde militära expeditioner till Sinai, Nubien och Libyen.

I papyrus Westcar som skrevs långt efter Cheops levnad, under Mellersta Riket, berättas att Cheops söner Khefren och Djedefra berättade magiska sagor för honom. Papyrusen berättar att Cheops var en grym och frustrerad härskare som ville att han
s dynasti skulle överleva efter hans söner. Vi vet inte om något av detta innehåll är sant men vi vet att Cheops rykte kom att överleva honom långt efter Herodotus som berättade om den elake härskaren och hans illgärningar mot såväl folket som familjen i sina ansträngningar att färdigställa hans pyramid.

Vad som är säker är dock att hans begravnings kult upprätthölls till 26:e Dynastin, nästan 2000 år efter hans död och att de besökare som än idag kommer till Giza andäktigt kollar in Cheops 4500 år gamla mästerverk, pyramiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar