söndag 14 mars 2010

Herodes den Store & sonen Antipas

Jag har som tidigare bekänt ett något annorlunda intresse i att jag faschineras av vad som skedde eller vad som kunde ha skett för väldigt länge sedan. Desto äldre historia-desto roligare!!!
Dock måste fakta och fiktion ( teori) kunna anknytas till en historisk person för att mitt intresse skall tändas. Vad fick denna person att agera som han/hon ( i lite mer sällsynta-men mer intriganta fall) gjorde? Vad fanns för alternativ? Och hur kommer det sig att så många "kändisar" råkade springa på varandra eller rentav tillhöra samma familj/dynasti?
Hur kunde Cleopatra VI fånga intresset av såväl Caesar som Marcus Antonius? Varför ratade Elizabeth I Tudor vår Erik XIV ? Hur i hela friden kan man förknippa Jesus, en fattig snickarson från Nazaret, med Caligula, vällustig och morbid Romersk kejsare?

Kolla nedan så skall vi reda i tråden Jesus-Caligula!!!!

Herodes den Store föddes c 73 fKr och dog 4 fKr. Hans första utnämning Guvernör av Gallileen gavs av Julius Caesar 47 fKr. Kung äver Judeen c 40 fKr tack vare Marcus Antonius utnämning och Augustus samstånd 31 fKr.

Han var känd som en god administratör och krigsman, men även maktfullkomlig och lär tom mörda sina egna familjemedlemmar.

Matteusevangeliet berättar att han var hotad av Jesu födelse och därför lät avrätta alla gossebarn under två år i Betlehem ( Värnlösa barns dag ). Herodes den Store är känd för flera byggnadsverk, bla Caesarea & Antoniaborgen. 2007 kan hans grav ha påträffats på Herodion av prof Ehud Netzer.

Han hade flera fruar och barn.Hans söner med prinsessan Mariamne var bla Aristobulus & Alexander. Dessa söner blev dock avrättade 7 fKr.

5 fKr blev Antipater dömd för att ha försökt att förgifta sin far och det var nu som Herodes Antipas kliver in som arvinge. Under faderns sista sjukdom ändrade han arvingarna en sista gång till att inkludera såväl Antipater, Herodes Filip II & Antipas.


Det var Antipas, vars mor var Malthace, som lät döda Johannes Döparen, som fö är kusin till snickarsonen.

Herodes Antipas skilde sig från sin första fru,Phasaelis -dotter till kung Aretas IV av Nabatea, till förmån för sin nu döde halvbror Herodes Filip II:s fru, Herodias ( barnbarn till Herodes den Stora & Mariamne). Detta ogillades & kritiserades av Johannes Döparen som fängslades & efter att Herodias dotter, Salome, dansat på kungens födelsedagsfest lovats vad hon ville och hon då krävde Döparens huvud på ett fat.


39 eKr anklagades Herodes Antipas av sin brorson, Agrippa I, att konspirera mot Roms nya kejsare Caligula, som sände honom i exil till Gaul, där han tillsammans med Herodias avslutade sina dagar vid okänt datum.


Så var alltså den röda tråden mellan den helige Jesus den allt annat än helige Caligula.


Ha en fortsatt trevlig helg;
Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar